لیسه نسوان جهان ملکه

شماره نام نام پدر نام پدر کلان مکتب ولایت نمره
1 حسینه محمد زیت الله سید محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 182.25
2 ماریه عتیق الله حاجی نقیب لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 135
3 رعنا عبید محمد غلام نعمت لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 106.125
4 اقدس احمد جاوید عبدالخلیل لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 148.5
5 صدف عبدالمحبوب عبدالمروف لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 155.25
6 هوسی محمد عمر محمد سرور لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 155.25
7 نادیه عبدالستار غلام دستگیر لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 118.125
8 تمنا محمد حسین خان محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 135
9 ذکیه فضل احمد محمد معصوم لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 131.625
10 تمنا صدیق الله عتیق الله لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 121.5
11 نیلاب فرید الله محمد ظاهر لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 124.875
12 روهینا نورالله نعمت الله لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 124.875
13 نوریه عبدالقیوم خان جان لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 111.375
14 رادینا محمد نعیم حاجی ملا امان لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 128.25
15 راضیه محمد اشرف حاجی جان محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 124.875
16 خدیجه محمد داود ولی جان لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 151.875
17 هما محمد حسین محمد علی لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 168
18 روهینا محمد نظیر محمد رحیم لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 135
19 گلثوم علی شاه رمضان لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 142.5
20 مرسل حیات الله فیض محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 138.375
21 تمنا رمضان غلام سرور لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 118.125
22 شکریه حاجی عبدالرحمن حاجی نور احمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 145.125
23 مژگان شکر الله غلاام صفرت لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 114.75
24 حمیرا احمد شاه محمد ظاهر لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 121.5
25 فاطمه محبوب شاه ملا جمعه خان لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 108
26 ظریفه شاه محمد نور احمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 162
27 شکریه عمر خان حاجی محمد غوث لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 145.125
28 معصومه امان الله محمد اسلم لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 145.125
29 یاسمین غلام سخی احمد شاه لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 148.5
30 مرشده محمد یعقوب عبدالرسول لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 121.5
31 انیسه حاجی محمد نعیم عبدالغفور لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 101.25
32 ثریا غلام حسین عبدالحسین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 125.625
33 نادیه عبدالله برات علی لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 151.875
34 فرشته رجب علی قربان علی لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 151.875
35 دانش حاجی محمد یوسف حاجی محمد یونس لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 138.375
36 سدیه عبدالمتین عبدالحمید لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 128.25
37 سامعه عبدالکریم شیر احمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 128.25
38 ماه جبین شاه محمد نور محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 138.375
39 غوشافرین عزیز احمد گل احمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 151.875
40 فوزیه رجب علی احمد علی لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 135
41 آمنه غلام بهاو الدین غلام غوث لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 118.125
42 بهاره شکر الله عبدالرزق لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 151.875
43 رویا غلام جیلانی غلام بهاوالدین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 131.625
44 صبریه محمد گل محمد اعظم لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 118.125
45 فرشته حاجی امان عطاالله لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 148.5
46 لطیفه محمد الله امیرخان لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 155.25
47 مصباح عین الدین جلال الدین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 111.375
48 مریم نیاز محمد شیرین دل لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 131.625
49 روبینا محمد یاسین عبدالکریم لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 135
50 ثمینه عبدالحنیف عبدالهادی لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 185.625
51 مژده عزیز احمد نور احمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 128.25
52 فاطمه عزیزالله موسی لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 151.875
53 مرضیه محمد کریم میراحمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 131.625
54 منیره فدا محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 141.75
55 ام البنین محمد ولی نور علی لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 131.625
56 عاریفه حسین داد خدا داد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 145.125
57 فاطمه محمد امین عبدالمجید لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 145.125
58 عاطیفه محمد علی غلام حیدر لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 165.375
59 سمین محمد ناصر علی نگاه لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 178.875
60 فاطمه غلام حسین عبدالحسین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 172.125
61 مرسل نورالدین آقا محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 97.875
62 رونا فضل الحق منگل لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 131.625
63 عاطفه محمد سالم عبدالله لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 169.125
64 خدیجه محمد آصف برهاالدین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 155.25
65 آرزو ولی جان نظر محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 141.75
66 آسیه فرید احمد فیل احمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 141.75
67 اسمأ عبدالغنی عبدالقیوم لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 104.625
68 بشرا عین الدین جلال الدین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 135
69 نبیلا عبدالوکیل عبدالرازق لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 111.375
70 فرشته پیرمحمد عبدالرشید لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 108
71 صدف عبدالقدوس عبدالمنان لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 145.125
72 مدینه محمد احسان حاجی نور احمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 114.75
73 سهیلا محمد رسول گل محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 148.5
74 زحل غلام صدیق غلام قادر لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 121.5
75 نازنین هدایت الله خیرالله لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 104.625
76 زرغونه عمر خان حاجی محمد غوث لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 131.625
77 گلماه امام الدین غوث الدین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 155.25
78 سهیلا محمد نعیم عبدالرزاق لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 148.5
79 ام البنین قربان علی محمد عوض لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 128.25
80 مژده محمد عارف عبدالکریم لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 151.875
81 سحر عبدالهادی غلام علی لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 141.75
82 روزیتا محمد الله محمد امین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 135
83 مریم امین الله عبدالرشید لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 121.5
84 نرگس جان محمد محمد دین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 155.25
85 فوزیه نورالله غلام سرور لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 165.375
86 فریده میرویس الله بومان لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 138.375
87 صابره عبدالغفار حاجی شیریندل لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 124.875
88 بی بی گلالی احمد جان لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 141.75
89 زاهده عبدالاحد محمد کاظم لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 141.75
90 سهیلا ذکرالله سعدالدین لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 148.5
91 آمنه نورالله عنایت الله لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 145.125
92 نجمه سید علی حاجی محمد لیسه نسوان جهان ملکه غزنی 138.375